Tony Bianchi

Ar y ffordd i’r siopau – cyfrol o gerddi’r diweddar Tony Bianchi-Rhwng Pladur a Blaguryn. Golygwyd gan ei gyfaill T James Jones.Bydd y gyfrol yn cael ei lansio am 1 o’r gloch yng Ngŵyl Gerallt @henlyfrgell @Tafwyl ddydd Sadwrn.Sesiwn yng nghwmni @Jimparcnest a @JonGower1 #yagym

Please do share this info from Barddas with anyone you think might be interested… Thanks. Rx

On the way to the shops – volume from the recent Tony Bianchi-between scythe and scythe. Edited by his friend T JONES. The volume will be launched at 1 pm at the gerallt festival @henlyfrgell @Tafwyl on Saturday. Session with @Jimparcnest and @ seremoniwobrwyo2017 #yagym

Advertisements